Jak dostać agregat do piany Hercules za darmo – dotacje

W związku z dotacjami z UE w kilku krokach można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na agregat do piany Hercules.

Poniżej informacje dla Ciebie które podpowiedzą dla kogo i jak zdobyć dofinansowanie.

Nie przestrasz się poniższej treści pomożemy Ci we wszystkich formalnościach, napiszemy wniosek i złożymy go za Ciebie.

[1] Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Celem instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich
w następujących obszarach:

  • obszar A – operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
  • obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Jakie można otrzymać wsparcie

Pomoc ma formę premii.

Pomoc wypłacana jest w  dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Kwota wsparcia:

  • 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1  miejsca pracy,
  • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2  miejsc pracy,
  • 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3  miejsc pracy.

Kto może otrzymać wsparcie- osoba fizyczna.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie  jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • za rok w którym został złożony wniosek lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.

Uwaga firma Komatz nieodpłatnie pomaga w napisaniu wniosku, załatwieniu formalności i złożeniu go do odpowiedniego organu ARiMR.


[1] https://www.gov.pl/web/rolnictwo/premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej