Dysze natryskowe do agregatów malarskich

Dysze natryskowe do agregatów malarskich

Komatz oferuje wiele rodzajów dysz, których odpowiedni dobór jest istotny ze względu na następujące czynniki: zmniejszenie strat podczas natrysku, zapewnienie lepszej kontroli, skraca czas wykonywania zlecenia, zmniejsza zużycie farby. Dysze działają na zasadzie rozpylaczy farby, gdzie cały mechanizm można opisać w kilku następujących punktach: agregat malarski pompuje i spręża farbę bez użycia powietrza, dalej materiał jest przetłaczany przez niewielki otwór dyszy pod bardzo wysokim ciśnieniem – proces ten rozpyla farbę w strumień o kontrolowanej szerokości i prędkości przepływu. Optymalne wykorzystanie dyszy zależy od kilku czynników, otóż: szerokości strumienia dyszy, wielkości otworu dyszy, maksymalnej wydajności pompy, typu natryskiwanej farby, rodzaju malowanej powierzchni, zużycia dyszy. Aby w pełni wykorzystać potencjał urządzeń Komatz należy pamiętać aby malować zawsze z odległości 25-30 cm od powierzchni. Ograniczeniem maksymalnego otworu dyszy jaki możemy zastosować jest używana do natrysku maszyna. Należy pamiętać, że nie można użyć do natrysku dyszy z możliwościami większymi niż maksymalna obsługiwana przez urządzenie, z uwagi, iż przy przekroczeniu tego parametru pompa nie utrzyma ciśnienia i nie uzyskamy efektu rozpylenia farby. Dlatego im większe – mocniejsze urządzenie, jego wykorzystanie będzie bardziej uniwersalne – możemy natryskiwać farby cięższe i lepkie, które wymagają dysz z większymi otworami.