Projekt UE

Projekt UE: Wejście na nowe rynki zagraniczne

Przedmiot projektu

 • Poprawa pozycji konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych
 • Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  Oś priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.9 Udział w targach i misjach
 • Wartość Projektu: 183107,74 PLN
  – Udział Unii Europejskiej: 119750,32 PLN
  – procent dofinansowania 80%

Cele Projektu

 • Bezpośrednim celem realizacji projektu jest nawiązanie współpracy z odbiorcami zagranicznymi. Zadanie, które pozwoli na realizację powyższych celów to udział w targach InterBuildExpo na Ukrainie w 2022 roku.

Planowane efekty Projektu

 • Pozyskanie nowych kontraktów
 • Rozpoczęcie sprzedaży produktów na nowym rynku